Etusivu \ Kilpailuasiat \ Kartellit

Kartellit

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2017 seuraamusmaksut pitkäkestoisesta kartellista useille linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle. Markkinaoikeus katsoi 14.12.2017 antamassaan päätöksessä, että linja-autoyhtiöt, Linja- autoliitto ry ja Oy Matkahuolto Ab ovat syyllistyneet kartelliin. Markkinaoikeuden päätös oli osittain KKV:n seuraamusmaksuesityksen mukainen, mutta seuraamusmaksu jäi esitettyä alhaisemmaksi.

Markkinaoikeus määräsi yhtiöt, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Viraston esitys oli 38 miljoonaa euroa. Markkinaoikeus katsoi, että yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat pyrkineet rajoittamaan kilpailua sulkemalla uudet reittiliikennevuorot Matkahuollon matkapalvelujen kuten informaatio- ja lipunmyyntipalvelujen ulkopuolelle ja jättämällä myöntämättä näille rahdinkuljetusoikeuksia. Matkapalvelujen osalta toimet kestivät joulukuusta 2010 syyskuuhun 2012 ja rahtipalvelujen osalta joulukuusta 2010 joulukuuhun 2015.

Markkinaoikeus katsoi, että yhtiöt ja Linja-autoliitto eivät olleet edunvalvontatoimiensa ja niihin liittyneiden keskustelujen ja neuvottelujen yhteydessä syyllistyneet kiellettyyn kilpailun rajoittamiseen. Myöskään toimia, joissa keskusteluin, lausunnoin tai valituksin oli vastustettu reittiliikennelupien myöntämistä, ei pidetty kiellettynä kilpailun rajoittamisena. Markkinaoikeus katsoi, että Matkahuollon palvelusopimusuudistus ei ollut kilpailua rajoittava. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen näiltä osin.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli viraston valituksen perusteella edelleen käsittelyssä kaksi kartellitapausta. Voimajohtokartellissa markkinaoikeus hylkäsi vuonna 2016 KKV:n 35 miljoonan euron seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena. Suomen Leipuriliitto ry:tä koskevasta markkinaoikeuden päätöksestä, jossa markkinaoikeus totesi rikkomuksen, mutta alensi seuraamusmaksua esitetystä, KKV valitti ratkaisusta seuraamusmaksun osalta.