Etusivu \ Kilpailuasiat \ Kansainvälinen yhteistyö \ Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö

Hallitus antoi joulukuussa 2017 eduskunnan ratifioitavaksi pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyösopimusta koskevan esityksen. Se perustuu valtiosopimukseen, jonka KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen allekirjoitti syyskuussa 2017 KKV:n järjestämässä Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten vuosikokouksessa.

Yhteistyösopimuksella korvataan vuonna 2001 tehty yhteistyösopimus, jossa sopimusosapuolina olivat Tanska, Islanti, Norja ja Ruotsi. Sopimuksella varmistetaan tehokas yhteistyö pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välillä. Suomi voi yhteistyöhön osallistumalla tehostaa kilpailusääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa. Sopimuksessa sovittuja yhteistyömuotoja ovat ilmoitukset selvitystoimenpiteistä, tietojenvaihto, tietopyyntöjen ja muiden selvitystoimenpiteiden suorittaminen toisen Pohjoismaan kilpailuviranomaisen puolesta sekä avustaminen tarkastuksissa lukuun ottamatta yrityskauppa-asioita.