Etusivu \ Henkilöstö \ Henkilöstöstrategian toimeenpano

Henkilöstöstrategian toimeenpano

Sisäinen tehtäväkierto

Yksi vuoden 2016 lopulla valmistuneen henkilöstöstrategian keskeisistä toimenpiteistä oli sisäisen henkilökierron käynnistäminen. Tehtäväkierto ja muihin vastuualueisiin tutustuminen päätettiin aloittaa avustajista. Kierto on tarkoitus vuoden 2018 aikana ulottaa myös johtaviin asiantuntijoihin.

Vuonna 2017 jokainen avustaja oli 2-4 viikkoa tehtäväkierrossa talon eri yksiköissä. Kierrosta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista; avustajat kiittivät esimerkiksi mahdollisuutta nähdä, miten heidän käsiensä kautta kulkeneet tapaukset etenevät sekä osallistua yksikköpalavereihin ja vastuualueiden infotilaisuksiin. Avustajat kokivat tietävänsä kierron jälkeen paremmin, mitä viraston eri yksiköissä tehdään, ja sitä kautta myös yksi kierron tärkeä tarkoitus eli ymmärryksen ja arvostuksen lisääminen toisten työtehtävistä toteutui.

Henkilökierto: Tuija Marina ja Virve

Tuija Ajanti, Virve Kopra ja Marina Mäkelä osallistuivat KKV:n sisäiseen henkilökiertoon.

Esimiesvalmennus

Johtamisvalmiuksiin painottuva yksikönpäälliköiden koulutusohjelma nostettiin henkilöstöstrategian HR-toimintaohjelman tärkeäksi osaksi vuonna 2017. Eri kyselyistä saadun palautteen perusteella henkilöstö koki, että ns. case-työskentely sujuu, mutta henkilöjohtamisessa oli puutteita. Koettiin, että KKV:n yksikönpäälliköiltä puuttui foorumeja ja tilaisuuksia tutustua toisiinsa vapaamuotoisesti yli vastuualuerajojen, joten myös se oli yksi valmennuksen keskeinen päämäärä.

Esimiesvalmennusohjelma suunniteltiin ja käynnistettiin yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa, ja syksyn aikana pohdittiin omaa johtamistyyliä, motivointia ja motivoitumista sekä tunteiden roolia organisaatioissa ja johtamisessa. Vuoden 2018 alkupuolella valmennus on jatkunut muun muassa tulevan toimitilamuutoksen käsittelyllä ryhmäcoachingin keinoin. Myös tiimejä vetäville tutkimuspäälliköille, painopistevastaaville ja muutamille muille päälliköille on tarkoitus järjestää tiimien motivointiin ja valmentavaan otteeseen keskittyvää valmennusta, jonka tarkempi toteutustapa päätetään myöhemmin vuonna 2018.

Rekrytoinnit

KKV:n rekrytointiohjeistus uusittiin vuoden 2017 aikana. Kaikissa rekrytoinneissa on keskeistä taata avoin, ammattimainen, kaikkien hakijoiden kannalta tasapuolinen ja yhdenvertainen haku- ja valintamenettely ja sen tärkeänä osana laadukkaat ja hyvin perustellut nimitysmuistiot. Ohjeistuksessa haluttiin myös erityisesti selkeyttää sisäisiä rekrytointeja. Kaikki KKV:n sisäiset rekrytoinnit tehdään pääsääntöisesti siten, että koko henkilöstölle tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus hakea tehtäviä ja näin ollen laajentaa osaamistaan ja päästä tehtäväkiertoon.

Henkilöarvioinneista KKV:n rekrytointiohjeistuksessa todetaan, että niitä voidaan käyttää niin ulkoisissa kuin sisäisissä rekrytoinneissa erityisesti arvioitaessa johtaja- ja päällikkötehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä edellytettäviä taitoja ja kykyjä. Arvioinnit toteuttavat myös hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta ja auttavat valottamaan hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia syvällisemmin kuin pelkkä haastattelu.

Työyhteisötaitoja parantava valmennus

Vuonna 2017 valmistui KKV:n epäasiallista kohtelua ja erilaisia häirintätilanteita koskeva toimintaohjeistus. Henkilöstölle järjestettiin työyhteisövalmennusta psykososiaalisista riskeistä ja konflikteista sekä ristiriitojen käsittelystä rakentavalla ja keskinäistä ymmärrystä kasvattavalla tavalla. Epäasiallisen kohtelun teemaa on jatkossa tarkoitus laajentaa siihen, minkälaista on kannustava ja toisia voimaannuttava työkäyttäytyminen.

KKV:n henkilöstö­tilin­päätös­formaatin luominen

Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös julkaistaan osana KKV:n vuosikirjaa, mutta vuonna 2019 pyritään julkaisemaan oma erillinen henkilöstötilinpäätös.