Etusivu \ Henkilöstö \ Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilökierto

Myös valtiokonsernin sisällä on ollut ja on mahdollista päästä henkilökiertoon. Ns. sisäisen liikkuvuuden tehtäviä on tarjolla jatkuvasti erityyppisiin asiantuntijatehtäviin. Ajatuksena on löytää vastaanottavalle organisaatiolle määräaikaisiin sijaisuuksiin pätevä henkilö toisesta virastosta tai ministeriöstä sekä tarjota lähettävälle organisaatiolle mahdollisuus monipuolistaa osaamista ja tukea verkostoitumista. Henkilön oma motivaatio usein paranee henkilökierron tulemana, ja kierto myös parantaa henkilön mahdollisuuksia päästä eteenpäin työelämässä. Henkilökiertoa pilotoitiin valtiolla vuoden 2016 aikana, ja esimerkiksi hallinnosta ja kuluttajavastuualueelta osallistuttiin pilottiin.

Virkamiesvaihto

Virkamiesvaihto on valtionhallinnon työntekijän ulkomailla, omalla hallinnonalalla tapahtuvaa lyhytaikaista työskentelyä. Virkamiesvaihto-ohjelmien myötä tuetaan ja edistetään valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja henkilöstön kehittämistä. KKV:ssä on hyvät mahdollisuudet lähteä virkamiesvaihtoon; tarjolla on erimerkiksi Euroopan komission tarjoamia yleisiä vikamiesvaihto-ohjelmia (NEPT, Erasmus) ja vastuualueiden omia ohjelmia (DGIV Comp ja CPC-järjestelmä). Muita mahdollisuuksia ovat muun muassa EIPA, OECD ja maakohtaiset ohjelmat. Virkamiesvaihto on ollut kilpailuvastuualueella säännöllistä Euroopan komission kilpailupääosaston tarjoaman harjoittelumahdollisuuden ansiosta, mutta myös kuluttajavastuualueelta on lähdetty vaihtoon CPC-järjestelmän puitteissa. Virkamiesvaihdon yhä suurempaan käyttöön rohkaistaan koko ajan.

Etäopiskelu

Etäopiskelu on ollut KKV:ssa suosittua. Merkittävä osa kilpailuvastuualueen tutkijoista on suorittanut Lontoon King’s Collegessa jatkotutkinnon, joka on joko PG Diploma in Economics for Competition Law tai PG Diploma in EU Competition Law. Myös Masters-tason tutkintoja kilpailun taloustieteessä ja EU:n kilpailuoikeudessa on suoritettu jonkin verran etänä. Myös muunlaisiin etäopiskelumahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisesti, ja vaihtoehtoja kartoitetaan aktiivisesti.

Mentorointi

KKV:ssä pilotoitiin sisäistä mentorointiohjelmaa vuosina 2016-2017. Yhdeksän henkilöä osallistui mentorointiin, ja heistä pari henkilöä halusi mentorin sekä kilpailu- että kuluttajavastuualueelta. Ohjelmasta saatiin runsaasti kiitoksia niin mentoroitavilta kuin mentoreiltakin, ja mentorointi olisi tarkoitus sisällyttää pysyvänä elementtinä henkilöstönkehittämisen työkaluvalikoimaan. Mentoroinnin merkitys korostuu entisestään KKV:n saadessa lähivuosina uutta henkilöstöä kuluttajaneuvonnasta ja aluehallintovirastoista.

 

Mentorointi: Marian ja Mika

Marian Jecu (vas.) oli Mika Hermaksen mentoroitavana.

Sisäiset koulutus­tilaisuudet

KKV:ssa järjestään mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisyyttä lisääviä sisäisiä koulutuksia, jotka mahdollistavat yhteisen oppimisen ja tiedon jakamisen. Osalla luennoista on ns. herättelevä ja virikkeitä antava funktio, ja osa puolestaan järjestetään päivän mittaisina tai muutaman kokoontumiskerran ohjelmina, jolloin saadaan tarvittava tieto kerralla laajemman joukon käyttöön. Tällaisia valmennuksia olivat vuonna 2017 ajanhallintakoulutus, julkisuuslakiin ja henkilötietojen suojaan liittyvät koulutukset ja IT-koulutukset.