Etusivu \ Digitalisering \ Tillgång till digitala tjänster

Tillgång till digitala tjänster

Utvecklingen av det digitala samhället förutsätter att alla har tillgång till digitala tjänster. I sitt utlåtande  (på finska) om utkastet till åtgärdsprogram för att göra digitala transport- och kommunikationstjänster tillgängliga ansåg KKV det vara viktigt att framöver säkerställa samarbetet mellan olika aktörer. De krav som fastställts för tjänsterna och de praktiska modellerna för att genomföra tjänsterna bör vara så enhetliga som möjligt, oberoende av bransch. KKV understödde principen om Design for All (DFA) som ett grundläggande mål för åtgärdsprogrammet. Det gäller ändå att säkerställa att de konsumenter, som inte på egen hand klarar av ens de mest lättanvända lösningarna, får den hjälp de behöver.

För att verkställa tillgängligheten är det viktigt med klara och tydliga avtalsvillkor, liksom att datasystemen är sinsemellan kompatibla och användarvänliga. KKV betonade även det ansvar som apparaternas tillverkare och tjänsteleverantörerna har när det gäller datasäkerhet och att integrera datasäkerheten i tjänstekonceptet.