Etusivu \ Digitalisering \ Konsumentförvaltningens datasystem (Kuti)

Konsumentförvaltningens datasystem (Kuti)

KKV och konsumentrådgivningen har ett gemensamt datasystem (Kuti). När kontakt har tagits om problem som uppkommit i konsumenthandeln är avsikten att på ett ställe samla information i hopp om att uppdaga och ingripa i problem så effektivt som möjligt.

År 2017 registrerades totalt cirka 73 200 fall i datasystemet. Det är cirka 6 procent färre än föregående år.

Datasystemet utvecklades med bland annat nya funktioner och instruktioner, och följaktligen kunde man i högre grad få ut olika slag av uppgifter, liksom fördjupa kvaliteten på uppgifterna och förbättra användarupplevelsen. Utvecklingsarbetet effektiverade förutom konsumentrådgivningen även arbetet med att analysera fenomen på marknaden och likväl ingripa i uppdagade missförhållanden.