Etusivu \ Digitalisering \ Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering

Identifieringsverktyg kan anses höra till informationssamhällets basservice. För att konsumenten ska få tillgång till många viktiga offentliga och privata digitala tjänster förutsätts en välfungerande identifieringsprocess. KKV påverkade regelverket och praxis för elektronisk autentisering i sina utlåtanden till trafik- och kommunikationsministeriet (på finska) och Kommunikationsverket (på finska) liksom via myndighetssamarbete. KKV anser att det finns skäl att fastställa de ansvar som knyter an till stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster i syfte att säkerställa konsumenternas ställning som slutanvändare.