Etusivu \ Digitalisering

Digitalisering

Digitaliseringen och dess olika fenomen är på många sätt kopplade till KKV:s verksamhet. Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering hör till det som prioriteras inom KKV:s ansvarsområde för konsumentärenden. I utlåtanden och olika hörande, liksom i samarbetet med intressegrupper tog KKV även upp konkurrens- och konsumentfrågor när det gäller de nya fenomen som finns i den digitala affärsmiljön, till exempel plattformar och delningsekonomi.

Vid ämbetsverket fortsatte arbetet med att utveckla elektroniska tillsyns- och inspektionsverktyg som gynnade ansvarsområdena för både konkurrens- och konsumentärenden. Utvecklingen av utredningsmetoder och verktyg fortsätter år 2018.