Etusivu \ Digitalisaatio \ Sähköinen tunnistaminen

Sähköinen tunnistaminen

Tunnistusvälineitä voidaan pitää tietoyhteiskunnan peruspalveluina. Tunnistustapahtuman onnistunut toteutus on edellytys sille, että kuluttajat pääsevät moniin keskeisiin julkisiin ja yksityisiin sähköisiin palveluihin. KKV vaikutti sähköisen tunnistamisen sääntelyyn ja käytännesääntöihin muun muassa liikenne- ja viestintäministeriölle sekä viestintävirastolle antamillaan lausunnoilla ja viranomaisyhteistyön kautta. Viraston näkemyksen mukaan tunnistamis- ja luottamuspalveluihin liittyvät vastuut olisi syytä määritellä, jotta kuluttajien asema palvelujen loppukäyttäjinä tulisi turvatuksi.