Etusivu \ Digitalisaatio \ Geoblokkaus

Geoblokkaus

EU:n sisämarkkinoilla pyritään torjumaan geoblokkausta eli kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää. Geoblokkaukseen liittyvän ehdotuksen mukaan kiellettyä olisi jatkossa muun muassa estää asiakkaan pääsy tietylle sivustolle asiakkaan kansalaisuuteen tai asuin- tai sijoittautumisvaltion perusteella, asiakkaan uudelleenohjaus toiselle sivustolle ilman asiakkaan ennakolta antamaa suostumusta sekä sellaisten erilaisten maksuehtojen käyttäminen, jotka perustuvat asiakkaan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan.

KKV piti lausunnossaan asetuksen sisältämiä ehdotuksia sekä kuluttajanäkökulmasta että kilpailun edistämisen kannalta oikeansuuntaisina. Virasto kiinnitti huomiota kuitenkin asetuksen valvonnan edellyttämiin resursseihin. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä viranomainen tai viranomaisia, jotka valvovat asetuksen täytäntöönpanoa ja antavat kuluttajille käytännön apua riita-asioissa, jotka koskevat maarajoituksia. Uudet tehtävät vaativat suhteellisen isoa uutta työpanosta sekä teknisiä valmiuksia, keinoja ja resursseja geoblokkausta koskevan tiedon keräämiseen ja jäljittämiseen tietoverkoissa. KKV:lle olisikin osoitettava lisää resursseja, jos viraston valvontatehtäviä harkittaisiin laajennettavaksi asetusehdotuksen valvontaan.