Etusivu \ Digitalisaatio \ Alustat ja jakamistalous

Alustat ja jakamistalous

KKV seurasi alustojen kehitystä ja niiden vaikutusta markkinoiden toimivuuteen. Virasto laati katsauksen siitä, millaisia kilpailu- ja kuluttajanäkökulmia alustoilla toimiviin yrityksiin ja kuluttajiin liittyy. Alustojen sääntelyä käsiteltiin myös Ajankohtaista kilpailusta -blogissa ja kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä.

KKV osallistui työ- ja elinkeinoministeriön jakamistalousverkostoon, joka koostui eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista. Virasto antoi lausunnon jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta. KKV piti tärkeänä, ettei jakamistaloutta ylisäännellä. Haasteiden ratkaisemiseksi tulisi harkita vaihtoehtoisia sääntelykeinoja, kuten itsesääntelyä. Mikäli tulevaisuudessa päädytään sääntelyratkaisuihin, sääntelyn tulisi olla hyödyke- ja teknologianeutraalisuuden periaatteille perustuvaa aikaa kestävää yleissääntelyä.

Virasto totesi myös komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarvioinnista antamassaan lausunnossa, että uuden sääntelyn tulisi aina perustua painavaan syyhyn, kun ongelma ei ole ratkaistavissa muilla keinoin, eikä olemassa oleva sääntely ole riittävää. KKV kannatti vuoropuhelun jatkamista alustatoimijoiden kanssa laittomien sisältöjen ilmoittamiseen ja poistamiseen liittyvistä käytännöistä, mutta korosti perusoikeuksien, erityisesti sananvapauden, turvaamiseksi läpinäkyvyyden ja riittävien valvonta- ja oikaisutoimien tarvetta.