Telefonförsäljning

Telefonmarknadsföring orsakar år efter år konsumenter olägenheter och ekonomiska förluster. De flesta problem har orsakats av beställningsfällor, liksom marknadsföringen av tidskrifter, elavtal och tv-kanalpaket. Konsumentombudsmannen, Konsumentförbundet och dataombudsmannen krävde i april 2017 att opt-in införs inom telefonmarknadsföring, det vill säga att konsumenten på förhand ger sitt samtycke till att ta emot säljsamtal. Den modellen skulle effektivt lösa problemen med telefonmarknadsföring och respektera konsumentens beslutanderätt när det gäller att ta emot marknadsföring.

KKV framförde samma ståndpunkt i ett utlåtande om dataskyddsförordningen för elektronisk kommunikation (på finska). Vidare pekade KKV i utlåtandet på bland annat bestämmelserna kring användningen av kakor (cookies), tillämpningsområdet för direktmarknadsföringsreglerna och att införa ett så kallat prefix i syfte att lättare identifiera direktmarknadsföringssamtal.