Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Förslag om en reform av regelverket för elektronisk kommunikation

Förslag om en reform av regelverket för elektronisk kommunikation

De viktigaste målen med en reform av regelverket för elektronisk kommunikation bör vara att nya och etablerade tjänster har lika villkor och ett rättvist regelverk. I sitt utlåtande (på finska) understödde KKV en förenkling av lagstiftningen som gäller konsumentskyddet och slutanvändarens rättigheter, i stället för en allmän lag om sektorsvisa specialregler, samt en neutral lagstiftning när det gäller nyttigheter och teknik. Medlemsländernas och Europeiska parlamentets lagstiftningsbehörighet bör heller inte överlåtas till kommissionen.