Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (CPC-förordningen)

EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (CPC-förordningen)

Under år 2017 behandlade EU:s olika organ och medlemsländer kommissionens förslag från år 2016 till en ny CPC-förordning (Consumer Protection Cooperation) om konsumentskyddsmyndigheternas samarbete. CPC-förordningen skulle ge myndigheterna rätt att inom den gränsöverskridande övervakningen bestämma att webbplatser som bedrar konsumenter ska stängas, liksom fastställa påföljdsavgifter och med hjälp av penningflödena spåra instanser som ligger bakom bedrägerierna. Dessutom stärks samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna på EU-området.

Europeiska parlamentet antog förordningen i november 2017 och den träder i kraft i januari 2020.