Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Direktivförslag om försäljning av varor på nätet

Direktivförslag om försäljning av varor på nätet

KKV ansåg i sitt utlåtande (på finska) att det är nödvändigt att utvidga tillämpningsområdet för direktivförslaget om försäljning av varor på nätet så att reglerna gäller all form av handel med varor oberoende av försäljningskanal. Näringsidkarens ansvar för fel borde inte begränsas till två år eftersom en sådan begränsning inte uppmuntrar till att tillverka hållbara produkter. Det är inte heller i konsumenternas intresse att helt låta bli att fastställa en reklamationstid. Ju längre tid som går, desto svårare är det att reda ut fel och bedöma storleken på eventuella gottgörelser.