Betaltjänstlagen

KKV medverkade i justitieministeriets arbetsgrupp med uppgift att bereda en reform av betaltjänstlagen, och som publicerade sitt betänkande (på finska) i februari 2017. Betaltjänstlagens revideringar trädde i huvudsak i kraft från 13.1.2018. Ändringarna i betaltjänstlagen knyter även an till stark elektronisk autentisering och leverantörer av identifieringstjänster till förtroendenätet. Konsumentombudsmannen presenterade en oro för (nyhetsbrev på finska) hur konsumenterna på betalmarknaden känner igen tillförlitliga nya aktörer som är föremål för tillsyn samt hur nya regler tolkas när problem uppstår.