Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Att öppna järnvägstrafikens passagerartrafik för konkurrens

Att öppna järnvägstrafikens passagerartrafik för konkurrens

När regeringen i augusti 2017 beslutade att öppna järnvägstrafikens passagerartrafik för konkurrens innebär det att VR:s ensamrätt inom passagerartrafiken avskaffas i det finländska bannätet på 2020-talet. För att möjliggöra konkurrens inom passagerartrafiken på järnväg ska tre statsägda bolag avskiljas från järnvägskoncernen VR Group Ab: materielbolaget, underhållsbolaget och fastighetsbolaget. Passagerartrafiken på järnväg öppnas stegvis för konkurrens, medan avsikten är att konkurrensutsätta verksamheten genom ett koncessionsavtal för att säkerställa tillgången på järnvägarnas passagerartrafik i hela landet.

KKV har i sina tidigare ståndpunkter understött att öppna passagerartrafiken på järnväg för konkurrens och anser att regeringens beslut är betydande i syfte att främja en sund och fungerande konkurrens när det gäller tjänster inom passagerartrafiken på järnväg. I sitt utlåtande om att öppna Södra Finlands regionaltågstrafik för konkurrens ansåg KKV att förutom en konkurrensutsättning som bygger på koncessionsavtal borde man överväga att möjliggöra fritt tillträde åtminstone till fjärrtågstrafiken.