Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning

Avveckling av normer och ny lagstiftning

KKV främjar arbetet med att göra bestämmelserna smidigare och avveckla onödiga normer. Med tanke på en välfungerande konkurrens och konsumentskydd är KKV:s mål att väsentliga principer inte förbigås i samband med lagreformer. Konsumentombudsmannen har dessutom redan en längre tid betonat vikten av ett regelverk som är teknikneutralt, enkelt och hållbart över tid (nyhetsbrev på finska).

År 2017 arbetade KKV för att framförallt avveckla regler inom trafiksektorn, finansmarknaden, elektronisk kommunikation liksom social- och hälsovårdstjänsterna. Genom att påverka lagreformer har KKV hjälpt till att förändra företags- och näringslivsstrukturen, främja digitaliseringen inom affärsverksamhet och få tillstånd en konkurrenskraftig affärsmiljö.

.