Etusivu \ År 2017

År 2017 i korthet

Januari

Februari

Mars

 • Arbetsgruppen (på finska) som funderat på reformen av konkurrenslagen lämnade sitt betänkande.
 • KKV publicerade en utredning om byggregleringar där fokus låg vid att säkerställa totalutbudet av bostäder.

April

 • Det första tillsynsbeslutet som gällde upphandlingslagen. Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite) gjordes uppmärksam på hur upphandlingslagens ändamål och principer bör verkställas. 

Juni

 • Arbets- och näringsministeriet publicerade rapporten (på finska) från arbetsgruppen som bedömt social- och hälsovårdsbranschens konkurrensregler.

 • Marknadsdomstolen förbjöd elbolaget Finkraft Oy att i strid med lagen höja priserna i elförsäljningsavtal. Konsumentombudsmannen utfärdade marknadsföringsförbud för Intersport Finland Oy (Intersport och Budget Sport), L-Fashion Group Oy (TopSport), Partioaitta Oy, Scandinavian Out-door Oy, SGN Sportia Oy, Sportia-Lahti Oy och Stadium Oy.

Augusti

 • Statsrådet utnämnde Antti Neimala till överdirektör med ansvar för konsumentfrågor och konsumentombudsman från 1.1.2018.

 • Konsumentombudsmannen utfärdade Finsoffat Oy, Kruunukaluste Oy, Stemma Oy och Vepsäläinen Oy marknadsföringsförbud för vilseledande marknadsföring.

September

 • Konsumentombudsmannen drog Finnair inför marknadsdomstol för kränkning av flygpassagerares rättigheter.

 • De nordiska konkurrensmyndigheternas årsmöte (på finska) i Tusby. Under årsmötet undertecknade KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen samarbetsavtalet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna.

Oktober

November

 • KKV-dag (på finska) för intressegrupper under temat Konkurrens- och konsumentpolitik i en föränderlig ekonomi

 • Generaldirektör Juhani Jokinen meddelade att han går i pension i september 2018.

 • Konsumentombudsmannen drog L-Fashion Group Oy (TopSport), Scandinavian Outdoor Oy och SGN Sportia Oy inför marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring.

December

 • Marknadsdomstolen fastställde påföljdsavgifter till flera bussbolag, Linja-autoliitto och Matkahuolto för långvarig kartellbildning.

 • Ärendet som gällde XXL:s prislöfte återförvisades till marknadsdomstolen av Högsta domstolen.